Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva dne 12.11.2014

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 12.11.2014 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření č.7/2014.
  3. Schválení zřízení věcného břemena.
  4. Projednání žádostí o změnu ÚP.
  5. Projednání zadání projektu na ZTV ul. Krátká.
  6. Projednání akce Revitalizace Hodějovického rybníka.
  7. Různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 3.11.2014