Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva č.3 dne 10.7.2013

 

Termín zasedání zastupitelstva dne 10.7.2013                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 10.7.2013 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2013.
  3. Schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu staveb technické infrastruktury do majetku obce (ZTV  - Jez U Špačků).
  4. Schválení Vnitřního předpisu č.2/2013.
  5. Různé

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

Ve Starých Hodějovicích 26.6.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                                                          Sejmuto:

 

Vyvěšeno na www. stránkách obce