Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva: 7.12.2011

 

Termín zasedání zastupitelstva: 7.12.2011                 Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 7.12.2011 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012.
 3. Schválení termínu inventur pro rok 2011.
 4. Schválení  složení inventurních komisí.
 5. Schválení OZV č. 1/2011 o místním poplatkuza provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 6. Schválení OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
 7. Schválení OZV č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 8. Schválení směrnice č.4 „ Evidence účtování a odepisování majetku“.
 9. Schválení směrnice č.5 „Odepisování dlouhodobého majetku“.
 10. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene.
 11. Projednání úhrady poplatků za likvidaci komunálního odpadu.
 12. Různé

 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

Ve Starých Hodějovicích 23.11.2011