Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva 27.11.2013

Program zasedání:

místo konání: zasedací místnost OÚ od 19.30. hod.

 

1. Schválení programu jednání zastupitelstva

2. Výběr provozovatele pohostinství ve Starých Hodějovicích

3. Schválení prodeje pozemků.

4. Schválení spolufinancování protidrogových služeb.

5. Schválení rozpočtového opatření č.6/2013.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta