Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva 26.8.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  26.8.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 7/2015  a 8/2015.
 3. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2020.
 4. Schválení zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce.
 5. Schválení žádosti o dotaci od Krajského úřadu na SDH.
 6. Schválení darovací smluvy.
 7. Informace o jednání výkonné rady sdružení pro D3.
 8. Projednání prodloužení  komunikace Na Vyhlídce.
 9. Informace o termínu konání podzimního mobilního svozu odpadu.
 10. Projednání Návrhu smlouvy od Pragoprojektu pro odkup pozemků pro dálnici.
 11. Informace o odvolání Hnutí Duha.
 12. Projednání poskytnutí příspěvku na protidrogové centrum.
 13. Schválení  osázení svahů u hřiště.
 14. Informace o místním jednání – rekultivace odkaliště.
 15. Projednání žádosti o pronájem pozemku ke zřízení kynologického cvičiště a využití zbytku pozemku.
 16. Informace o rekonstrukci ulice Ke Studánce.
 17. Schválení opravy střechy na budově MŠ a OÚ.
 18. Schválení  opravy komunikace v Zahradní ulici.
 19. Různé.

 

  

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 18.8.2015