Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva 26.8.2015

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva:  26.8.2015 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
 2. Schválení rozpočtového opatření  č. 7/2015  a 8/2015.
 3. Schválení Rozpočtového výhledu na roky 2016 až 2020.
 4. Schválení zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce.
 5. Schválení žádosti o dotaci od Krajského úřadu na SDH.
 6. Schválení darovací smluvy.
 7. Informace o jednání výkonné rady sdružení pro D3.
 8. Projednání prodloužení  komunikace Na Vyhlídce.
 9. Informace o termínu konání podzimního mobilního svozu odpadu.
 10. Projednání Návrhu smlouvy od Pragoprojektu pro odkup pozemků pro dálnici.
 11. Informace o odvolání Hnutí Duha.
 12. Projednání poskytnutí příspěvku na protidrogové centrum.
 13. Schválení  osázení svahů u hřiště.
 14. Informace o místním jednání – rekultivace odkaliště.
 15. Projednání žádosti o pronájem pozemku ke zřízení kynologického cvičiště a využití zbytku pozemku.
 16. Informace o rekonstrukci ulice Ke Studánce.
 17. Schválení opravy střechy na budově MŠ a OÚ.
 18. Schválení  opravy komunikace v Zahradní ulici.
 19. Různé.

 

  

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

Ve Starých Hodějovicích 18.8.2015