Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva 26.3.2014

Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26.3.2014 v 19.30 hodin

Místo konání: Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5


 


 


 


 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013.

 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, příp. STL, Na Vyhlídce 430“.

 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, K 189/7 – ČS NN“.

 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Krátká 134/2“.

 6. Schválení Účetní závěrky obce Staré Hodějovice a MŠ Staré Hodějovice za rok 2013.

 7. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014 a č. 2/2014.

 8. Schválení cen vodného a stočného na rok 2014.

 9. Schválení cenové nabídky na automatický vzdušník s firmou ČEVAK, a.s.

 10. Schválení veřejných zakázek malého rozsahu.

 11. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/16 o výměře 262 m2 – p.Libor Veselský.

 12. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/17 o výměře 47 m2 – p. Miroslav Veselský.

 13. Schválení prodeje pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 – p. Karel Řehoř.

 14. Schválení plné moci a příkazní smlouvy se Stavební poradnou s.r.o., Č.Budějovice (odbahnění rybníka-„Hodějovický“).

 15. Různé


 


 


 


 


 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 12.3.2014