Obec Staré Hodějovice

Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva 26.3.2014

Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 26.3.2014 v 19.30 hodin

Místo konání: Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5


 


 


 


 

Program zasedání:

 1. Schválení programu jednání zastupitelstva.

 2. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2013.

 3. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, příp. STL, Na Vyhlídce 430“.

 4. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, K 189/7 – ČS NN“.

 5. Schválení záměru zřízení věcného břemena – „Staré Hodějovice, Krátká 134/2“.

 6. Schválení Účetní závěrky obce Staré Hodějovice a MŠ Staré Hodějovice za rok 2013.

 7. Schválení rozpočtového opatření č. 1/2014 a č. 2/2014.

 8. Schválení cen vodného a stočného na rok 2014.

 9. Schválení cenové nabídky na automatický vzdušník s firmou ČEVAK, a.s.

 10. Schválení veřejných zakázek malého rozsahu.

 11. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/16 o výměře 262 m2 – p.Libor Veselský.

 12. Schválení prodeje pozemku p.č. 270/17 o výměře 47 m2 – p. Miroslav Veselský.

 13. Schválení prodeje pozemku p.č. 252/3 o výměře 163 m2 – p. Karel Řehoř.

 14. Schválení plné moci a příkazní smlouvy se Stavební poradnou s.r.o., Č.Budějovice (odbahnění rybníka-„Hodějovický“).

 15. Různé


 


 


 


 


 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

 

Ve Starých Hodějovicích 12.3.2014