Zápisy ze zastupitelstva

Termín zasedání zastupitelstva: 15.2.2012

 

Termín zasedání zastupitelstva: 15.2.2012         Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

Termín zasedání zastupitelstva: 15.2.2012 v 19.30 hodin

Místo konání:  Obec Staré Hodějovice – zasedací místnost obecního úřadu, Obecní 5

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Schválení programu jednání zastupitelstva.
  2. Schválení smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice, a.s. na rok 2012.
  3. Schválení přijetí účelové dotace od Jihočeského kraje na rok 2012.
  4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. s názvem: „Kabelové vedení NN-Staré Hodějovice ČOV“. (Pozemek p.č. 616/1 v KÚ Staré Hodějovice).
  5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011.
  6. Schválení žádosti ředitelky MŠ o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2011 do rezervního fondu.
  7. Schválení žádosti o umožnění práva přístupu a vjezdu fyzických osob přes pozemky č. 241/11 a p.č. 204 v majetku obce.
  8. Projednání žádosti E.ON Distribuce a.s. o prodloužení smlouvy o výpůjčce plynárenského zařízení.
  9. Projednání žádosti obce Doubravice o spolupráci při výstavbě chodníků.
  10. Různé

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Blažek

starosta

 

 

Ve Starých Hodějovicích 7.2.2012