Vyhlášky

Záměr prodeje pozemku

 

Obecní úřad Staré Hodějovice

sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, 37008 pošta České Budějovice

 

 

Záměr prodeje pozemků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Staré Hodějovice  zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  záměr prodat pozemek:

 

Pozemek p.č. 429/32, ostatní plocha o výměře 127 m2, 031-510

Pozemek vznikl z pozemku p.č. 429/1, ostatní plocha.     

                                     

LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice .

 

Cenu za pozemek určí zastupitelstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

 

Vyvěšeno:  5.10.2016                                                       Sejmuto: 25.10.2016

 

 

 

 

Na www.stránkách zveřejněno:  5.10.2016  do  25.10.2016

 

 

 

 

Schváleno v zastupitelstvu: