Vyhlášky

Záměr prodeje pozemků

 

 

 

 

 

 

Obecní úřad Staré Hodějovice

sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, 37008 pošta České Budějovice

 

Záměr prodeje pozemků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Obec Staré Hodějovice  zveřejňuje podle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  záměr prodat pozemek:

 

Pozemek p.č. 631/2, lesní pozemek o výměře 2 084 m2, 031-210

                      631/6, lesní pozemek o výměře 40 m2, 031-200

                      631/7, lesní pozemek o výměře 274,50 m2, 031-200

                      631/10, lesní pozemek o výměře 66,50 m2, 031-200

                      632/14, orná půda o výměře 539?50 m2, 031-310                

                                     

LV 1, KÚ Staré Hodějovice, obec Staré Hodějovice .

Pozemky jsou v ½  vlastnictví s městem České Budějovice.

Pozemky jsou určeny k výstavbě dálnice.

Cena za pozemky je určena znaleckým posudkem ve výši 1 223 428,- Kč.

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

 

 

Vyvěšeno:  14.9.2016                                                       Sejmuto: 1.10.2016

 

 

 

 

Na www.stránkách zveřejněno:  14.9.2016  do  1.10.2016

 

 

 

 

Schváleno v zastupitelstvu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zamer-prodeje-pozemku.doc 29.7 Kb