Vyhlášky

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy.

Obecní úřad Staré Hodějovice v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád
oznamuje, vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad
 - CZ03. Do plného opatření lze nahlédnout na  OÚ  obce nebo úřední desce Ministerstva životního prostředí
 http://www.mzp.cz/cz/uredni deska.
Písemnost je v listiné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší MŽP.

 

Vyvěšeno: 1.6.2016

Sejmuto: 16.6.2016

Ve Starých Hodějovicích dne: 1.6.2016