Vyhlášky

Stanovení počtu členů okrskové volební komise

 

Stanovení počtu členů okrskové volební komise                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

                                                                          Staré  Hodějovice  13.8.2012

                                                             

 

Věc: Stanovení počtu členů okrskové volební komise

 

       Na základě zákona č. 491/2001 Sb., (§ 15, písm.c) stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12. a 13.10. 2012 v počtu pěti členů.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                  Ing. Zdeněk Blažek

                                                                                          starosta