Vyhlášky

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

 

                                                                          Staré  Hodějovice  22.8.2012

                 

                                                                

 

Věc: Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

       Na základě zákona č. 491/2001 Sb., (§ 15, písm.f) je stanoven jeden volební okrsek pro volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 12. a 13.10.2012. Sídlo volebního okrsku je stanoveno na obecním úřadu Staré Hodějovice, ve dnech konání voleb v obecním sále v ulici Na Návsi

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                  Ing. Zdeněk Blažek

                                                                                          starosta