Vyhlášky

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise                Obecní úřad Staré Hodějovice

se sídlem Staré Hodějovice, Obecní 5, pošta 37008 České Budějovice, tel. 387 240 345

 

 

 

                                                                          Staré  Hodějovice  22.8.2012

                 

                                                                

 

Věc: Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

       Na základě zákona č. 491/2001 Sb., (§ 17, odst.6) ve znění pozdějších předpisů, o volbách do zastupitelstev obcí jmenuji zapisovatelem pro volby do zastupitelstva kraje ve dnech 12. a 13.10. 2012 ing. Miroslavu Čermákovou, Úzká 100, 370 08 Staré Hodějovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                                  Ing. Zdeněk Blažek

                                                                                          starosta