Obec Staré Hodějovice

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.4/2018 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Hodějovice
Obecně závazná vyhláška č.3/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2018 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o místním poplatků ze psů
Obecně závazná vyhláška č.4/2017
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3

Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016
Obecní vyhláška o místních poplatcích - poplatek za psy-č.1.2016
Veřejná vyhláška-návrh
Zveřejnění informace o oznámení
Záměr prodeje pozemku
Záměr prodeje pozemků
Veřejná vyhláška č.5 k územnímu plánu
Záměr zřízení věcného břemena
Územní rozhodnutí - ZTV Krátká ulice
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy.
Veřejná vyhláška-záplavová území
Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí
Veřejná vyhláška ZÚ Vltava-Malše-Mlýnská stoka
Veřejná vyhláška ZÚ Návrh
Veřejná vyhláška Rekka
Vyhláška č. 5/2015, o komunálních odpadech
Vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
Veřejná vyhláška: změna č. 4 ÚPO Staré Hodějovice
Vyhláška č. 3/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Veřejná vyhláška: změna č. 4 ÚPO Staré Hodějovice
Vyhláška o vydání územního opatření o stavební uzávěrce
Změna č.4 územního plánu obce Staré Hodějovice
Vyhláška č.3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č.2/2013 o místním poplatku ze psů
Vyhláška č.1/2013 o místním poplatku za provoz služeb týkajících se komunálních odpadů
Vnitřní směrnice o účetní uzávěrce 2013
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Stanovení počtu členů okrskové volební komise
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Obecni vyhlaska o mistnich poplatcich - ver.prostranstvi c.3.2011
Obecni vyhlaska o mistnich poplatcich - poplatek za psy-c. 2.2011
Obecni vyhlaska o mistnich poplatcich - odpady c.1.2011