Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Ing. Zdeněk Blažek, starosta obce

Libuše Vančurová, místostarostka


Karel Novotný, zastupitel

Luděk Kotek, zastupitel

Vladimíra Čechová, zastupitelka

Zdeněk Fošum, zastupitel

Ing. Pavel Hušek, zastupitel 

František Farka, zastupitel