Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Ing. Zdeněk Blažek, starosta obce

Libuše Vančurová, místostarostka

Jiří Pilný, místostarosta


Karel Novotný, zastupitel

Luděk Kotek, zastupitel

Vladimíra Čechová, zastupitelka

Zdeněk Fošum, zastupitel

Ing. Pavel Hušek, zastupitel 

František Farka, zastupitel