Obec Staré Hodějovice

Vyhledávání

Shlédnutých stránek

celkem: 548269 měsíc: 10078 den: 251 hodina: 75
Odpovědi starosty

Karel Řehoř

Vážený pane Řehoři, k Vášemu dotazu sděluji, že vyřešení splaškové kanalizace v ulici Dolní bude možné až po výstavbě zmíněné kanalizace

v ul. Ke Studánce, která je na katastru města Č. Budějovice a dle našich informací město bude tuto akci realizovat v letošním roce.

Souvislost s nově vybudovaným  ZTV  tedy řešení části  ul. Dolní na katastru Staré Hodějovice tedy není.

Co se týká stavu silnice Ke Studánce znovu opakuji, že tato silnice ( od kapličky ve Starých Hodějovicích ) je v majetku města České Budějovice.

S její rekonstrukcí je počítáno po vybudování splaškové a povrchové kanalizace a to je opět investicí města České Budějovice.

S pozdravem starosta obce  Zd. Blažek

Vojčová Magdalena

K Vašemu dotazu sdělujeme, že obecní hřiště je dle vyjádření odborné firmy osazeno dostatečným počtem zařízení pro děti tak,

aby byla zabezpečena jejich bezpečnost. Takže s rozšířením počtu zařízení nepočítáme.

K druhému dotazu, který se týkal kapacity MŠ v obci Vám sděluji, že zatím všichni zájemci o MŠ byli uspokojeni a obec v dohledné době nepočítá s výstavbou

nové kapacity v MŠ.

S pozdravem starosta obce  Zd. Blažek

Odpověď paní Mikešové-změna ÚP

Vážená paní Mikešová,

dne 18.12.2013 jsme Vám posílali vyjádření k Vaší žádosti o pořízení změny ÚP
na pozemku p.č. 269/1. Součástí vyjádření je i důvod, proč nebyl záměr schválen.
Zastupitelstvo žádá o předložení návrhu dopravního řešení přístupu a příjezdu k
budoucím stavbám.

Pokud bude návrh dopravního řešení předložen zastupitelstvo se bude Vaší žádostí
dále zabývat.

S pozdrave Ing. Zdeněk Blažek
 

Odpověď panu Netušilovi

Vážený pane Netušile,

odpovídám na Váš dotaz ze dne 21.2.2014 ve kterém se dotazujete z jakého důvodu došlo k pokácení stromů
na obecním pozemku u firmy Elzako.

Vámi zmiňovaný pozemek není obecní, ale patří soukromému majiteli. Stromy byly pokáceny z toho důvodu,
že byly vysazeny na navážce a ohrožovaly přilehlé okolí včetně obecní komunikace.

S pozdravem  Ing. Zdeněk Blažek
 

Odpověď paní Aurové.

Vážená paní Aurová odpovídám na Váš dotaz ohledně parkování vozidla CBL 90-26 na parkovišti.
Prostřednictvím Policie ČR zjistíme bydliště a jméno majitelea potom bude vyzván k odstranění vozidla.
V případě že, víte komu vozidlo patří,  dejte nám prosím zprávu.

S pozdravem Zdeněk Blažek, starosta. 


 

 

 

Odpověď panu Honzovi

Vážený pane Honzo,

uzavření silnice k Hůrce je z důvodů opravy místní komunikace ul. K Hůrce. Jedná se o předem plánovanou akci pokládky nového povrchu na komunikaci.
Uzavírka bude do 31.8.2012.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta

 

Odpověď na dotaz paní Aurové.

 Vážená paní Aurová,

zastupitelé obce schválili hranici spotřeby plynu za rok 2011 nad 15 MWh. proto nemáte bohužel na příspěvek nárok.

 

Odpověď na dotazy paní Hovorkové a pana Bittnera

Vážení občané,

Obec Staré Hodějovice je zřizovatelem pouze MŠ ve Starých Hodějovicích a v celé historii se nestalo, že by děti ze Starých Hodějovic nemohly být umístěny v ZŠ v Nových Hodějovicích
( tato tato škola patří pod ZŠ v Dukelské ulici ). Zřizovatelem je město České Budějovice a to také dává kriteria k příjímání dětí do ZŠ. Tato situace je způsobena mimo jiné tím,
že v  ZŠ Dukelská byly v letošním roce otevřeny  údajně pouze dvě první třídy.
Na základě této situace a vzhledem k připomínkám občanů požádáme město o spolupráci v tom smyslu, aby bylo možné děti z naší obce ve větší míře umísťovat
v ZŠ  v Nových Hodějovicích. Bohužel v této situaci nemůžeme nic jiného udělat. Spádová oblast pro děti ze Starých Hodějovic jsou České Budějovice.

Ing. Zdeněk Blažek, starosta    

 

Odpověď na dotaz-vzhled eviden. čísla

Veřejné vyhlášky obce neřeší vzhled domovního čísla. Označení chaty evidenčním číslem je nutné zejména pokud zde máte trvalý pobyt.

Jinak je to vhodné zejména pro orientaci např. pracovníků ener. podniků.

Odpověď panu Janu Třískovi:

Vážený pane Třísko,

tento jízdní řád je zkušební, zkušební období bylo zahájeno dnem 12.6.2011 a potrvá do konce měsíce října 2011.
Na základě získaných poznatků bude provedeno přehodnocení Jízdních řádů a získané poznatky budou aplikovány
do nového Jízdního řádu platného ode dne 11.12.2011. Vaše připomínky budou  předány na Dopravní podnik k vyřešení.
S pozdravem Ing. Zdeněk Blažek

Odpověď panu Řehořovi

Vážený pane Řehoři,
vybudování kanalizace v Dolní ulici bude provedeno v rámci výstavby  ZTV  Ke Studánce.

Ing. Zdeněk Blažek 

Odpověď na dotaz.

Odpověď na dotaz pana Bittnera:

Vážený pane, Obec obnovuje označení ulic a nechala vyrobit nové tabule se jmény ulic tam kde chybí. 

Dnes je: 24.02.2018

Svátek slaví: Matěj

Aktuality

Zápis č.1 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 14.02.2018 v 19:30 hod.
více
Veřejná vyhláška
více
Termín zasedání zastupitelstva: 14.2.2018 v 19:30 hodin
více
ZTRACENÁ PENĚŽENKA
více
Výsledky hlasování
více
Poděkování - Městská charita
více
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V 1.KOLE VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Upozornění na změnu volební místnosti
více
Nové známky na popelnice
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2017
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování,sběru,přepravy,třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů
více
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
více
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hodějovice
více
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.12/2017
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Volby - stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Poskytnutí informace o počtu a síle volebních okrsků
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
více
Návrh rozpočtu MŠ Staré Hodějovice rok 2018
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
více
Oznámení společného jednání o návrhu změny podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov
více
Záměr zřízení věcného břemena
více
Záměr zřízení věcného břemena-služebnosti
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Rozpočtové opatření č.9/2017
více
Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 30.08.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 30.08.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Pronájmy pozemků, Věcná břemena na pozemky
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 21.06.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva - 21.6.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtová změna č.6/2017
více
Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 17.5.2017
více
Veřejná vyhláška-dálnice D3, změna č.2
více
Termín zasedání Zastupitelstva: 17.05.2017 v 19:30 hodin
více
Veřejná vyhláška dálnice D3 - změna č. 1
více
Rozpočtová změna č.5/2017
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 13.4.2017
více
Rozpočtové opatření č.4/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/17
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočet Mateřské školy na rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výroční zpráva obce za rok 2016
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 15.3.2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2017
více
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy
více
Veřejná vyhláška informace D3
více
Veřejná vyhláška D3
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Rozpočtové opatření č.1/2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Zápis č.1/2017 ze dne 8.2.2017
více
Návrh rozpočtového opatření č.2/2017
více
Nařízení - ptačí chřipka
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 8.2.2016 v 19,30 hod.
více
ZTV Staré Hodějovice - Krátká ulice
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3
více
Záměr prodeje pozemků
více
Záměr prodeje pozemků
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - poplatek za psy-č.1.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
více
Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Příspěvek občanům na ekologické topení
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2016
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa