Obec Staré Hodějovice

Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

Vítejte v sekci Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.

SDH byl založen v roce 1951 v počtu 28 členů.  V současné době má 74 členů, z toho 55 mužů a 19 žen ve věkovém rozmezí 15 až 76 let.

 

Sbor v roce 2011 vede devíti-členný výkonný výbor ve složení:

starosta: Kotek Luděk

náměstek starosty: Čenkovicová Pavla

velitel: Mottl Jan

jednatel: Novotný Karel

hospodář: Mrázová Martina

referent materiálně technický: Vávra Aleš

organizační referent: Nosková Monika

člen výboru: Ziegler Vladislav

člen výboru: Šusterová Alena

 

Sbor se stará o odbornou a fyzickou přípravu členů, kdy někteří členové jsou v

Jednotce SDH obce, která je součástí integrovaného zásahového systému a na základě

výzvy HZS ČB, je schopna být nápomocna (vzhledem k dané technické vybavenosti) při

nenadálých (živelných, přírodních) situacích, jako jsou např. povodně, větrné polomy, lesní požáry apod.

 

Sbor má k dispozici toto technické vybavení:

  • Dopravní automobil Renault Master
  • Motorovou stříkačku a hadice pro dopravu vody
  • Zásahový pracovní oděv a obuv

 

 

Aktivní členové našeho sboru se během roku zúčastňují soutěží v požárním sportu (dále PS). Soutěžní sezónu odstartuje každoročně v dubnu na náplavce u Dlouhého mostu v ČB soutěž o pohár sv. Floriána. Sezóna dále pokračuje obvodovou soutěží, kde v letošním roce dosáhlo naše družstvo žen na stupně nejvyšší a zúčastnilo se okresního kola, kde skončilo na 8. místě. 

Během sezóny jezdíme na soutěže v PS a prioritně na tzv. „Velkou cenu“, kde hlavně ženy dosahují výborných výsledků a obhajují loňské druhé místo.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo ženy

 

V mužské kategorii, tak dobrých výsledků v nabité konkurenci nedosahujeme, ale občas se nám nějaké dobré umístění podaří.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo muži

V loňském roce jsme pořádali 2.ročník o „pohár sousedních obcí „ u Hodějovického rybníka a bohužel jsme těsně neobhájili prvenství z prvního ročníku v Doubravici, letos jsou hostiteli soutěže Nové Hodějovice.

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

N.Hodějovice – 1.místo-Opět se podařilo získat putovní pohár z roku 2009

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

Na fotografii se starostou obce Ing. Zdeňkem Blažkem

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

St.Hodějovice – 2.místo

 

Tabulka umístění SDH v požárním sportu na jednotlivých turnajích:

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

 

 

Mimo tyto sportovní aktivity, pořádá SDH v naší obci další společenské akce:

  • Hasičský bál
  • Masopustní koleda a pohřbívání masopustu
  • Maškarní a pyžamový bál
  • Dětský karneval
  • Stavění Máje
  • Dětský den
  • Mikulášskou besídku

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré HodějoviceSbor dobrovolných hasičů Staré HodějoviceSbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

 

 

Dále se podílíme na údržbě okolí sportovišť v objektu vodárny a v zimním období na přípravě a údržbě ledové plochy na hokejbalovém hřišti.

Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům a zástupcům obce, kteří tyto aktivity finančně podporují.

 

Zájemci o členství ve Sboru dobrovolných hasičů (starší 15 let), nás mohou kontaktovat na tel. čísle 606 233 074.
 


 

 


 


 

Dnes je: 18.02.2018

Svátek slaví: Gizela

Aktuality

Zápis č.1 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 14.02.2018 v 19:30 hod.
více
Veřejná vyhláška
více
Termín zasedání zastupitelstva: 14.2.2018 v 19:30 hodin
více
ZTRACENÁ PENĚŽENKA
více
Výsledky hlasování
více
Poděkování - Městská charita
více
Informace podle §9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Veřejná vyhláška
více
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V 1.KOLE VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Upozornění na změnu volební místnosti
více
Nové známky na popelnice
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2017
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování,sběru,přepravy,třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů
více
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
více
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hodějovice
více
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.12/2017
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Volby - stanovení počtu členů okrskové volební komise
více
Poskytnutí informace o počtu a síle volebních okrsků
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
více
Návrh rozpočtu MŠ Staré Hodějovice rok 2018
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
více
Oznámení společného jednání o návrhu změny podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov
více
Záměr zřízení věcného břemena
více
Záměr zřízení věcného břemena-služebnosti
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Rozpočtové opatření č.9/2017
více
Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 30.08.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 30.08.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Pronájmy pozemků, Věcná břemena na pozemky
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 21.06.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva - 21.6.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtová změna č.6/2017
více
Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 17.5.2017
více
Veřejná vyhláška-dálnice D3, změna č.2
více
Termín zasedání Zastupitelstva: 17.05.2017 v 19:30 hodin
více
Veřejná vyhláška dálnice D3 - změna č. 1
více
Rozpočtová změna č.5/2017
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 13.4.2017
více
Rozpočtové opatření č.4/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/17
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočet Mateřské školy na rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výroční zpráva obce za rok 2016
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 15.3.2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2017
více
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy
více
Veřejná vyhláška informace D3
více
Veřejná vyhláška D3
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Rozpočtové opatření č.1/2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Zápis č.1/2017 ze dne 8.2.2017
více
Návrh rozpočtového opatření č.2/2017
více
Nařízení - ptačí chřipka
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 8.2.2016 v 19,30 hod.
více
ZTV Staré Hodějovice - Krátká ulice
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3
více
Záměr prodeje pozemků
více
Záměr prodeje pozemků
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - poplatek za psy-č.1.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
více
Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Příspěvek občanům na ekologické topení
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2016
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa