Obec Staré Hodějovice

Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

Vítejte v sekci Sboru dobrovolných hasičů Staré Hodějovice.

SDH byl založen v roce 1951 v počtu 28 členů.  V současné době má 74 členů, z toho 55 mužů a 19 žen ve věkovém rozmezí 15 až 76 let.

 

Sbor v roce 2011 vede devíti-členný výkonný výbor ve složení:

starosta: Kotek Luděk

náměstek starosty: Čenkovicová Pavla

velitel: Mottl Jan

jednatel: Novotný Karel

hospodář: Mrázová Martina

referent materiálně technický: Vávra Aleš

organizační referent: Nosková Monika

člen výboru: Ziegler Vladislav

člen výboru: Šusterová Alena

 

Sbor se stará o odbornou a fyzickou přípravu členů, kdy někteří členové jsou v

Jednotce SDH obce, která je součástí integrovaného zásahového systému a na základě

výzvy HZS ČB, je schopna být nápomocna (vzhledem k dané technické vybavenosti) při

nenadálých (živelných, přírodních) situacích, jako jsou např. povodně, větrné polomy, lesní požáry apod.

 

Sbor má k dispozici toto technické vybavení:

  • Dopravní automobil Renault Master
  • Motorovou stříkačku a hadice pro dopravu vody
  • Zásahový pracovní oděv a obuv

 

 

Aktivní členové našeho sboru se během roku zúčastňují soutěží v požárním sportu (dále PS). Soutěžní sezónu odstartuje každoročně v dubnu na náplavce u Dlouhého mostu v ČB soutěž o pohár sv. Floriána. Sezóna dále pokračuje obvodovou soutěží, kde v letošním roce dosáhlo naše družstvo žen na stupně nejvyšší a zúčastnilo se okresního kola, kde skončilo na 8. místě. 

Během sezóny jezdíme na soutěže v PS a prioritně na tzv. „Velkou cenu“, kde hlavně ženy dosahují výborných výsledků a obhajují loňské druhé místo.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo ženy

 

V mužské kategorii, tak dobrých výsledků v nabité konkurenci nedosahujeme, ale občas se nám nějaké dobré umístění podaří.

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice-družstvo muži

V loňském roce jsme pořádali 2.ročník o „pohár sousedních obcí „ u Hodějovického rybníka a bohužel jsme těsně neobhájili prvenství z prvního ročníku v Doubravici, letos jsou hostiteli soutěže Nové Hodějovice.

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

N.Hodějovice – 1.místo-Opět se podařilo získat putovní pohár z roku 2009

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

Na fotografii se starostou obce Ing. Zdeňkem Blažkem

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

St.Hodějovice – 2.místo

 

Tabulka umístění SDH v požárním sportu na jednotlivých turnajích:

Sbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

 

 

Mimo tyto sportovní aktivity, pořádá SDH v naší obci další společenské akce:

  • Hasičský bál
  • Masopustní koleda a pohřbívání masopustu
  • Maškarní a pyžamový bál
  • Dětský karneval
  • Stavění Máje
  • Dětský den
  • Mikulášskou besídku

 

Sbor dobrovolných hasičů Staré HodějoviceSbor dobrovolných hasičů Staré HodějoviceSbor dobrovolných hasičů Staré Hodějovice

 

 

Dále se podílíme na údržbě okolí sportovišť v objektu vodárny a v zimním období na přípravě a údržbě ledové plochy na hokejbalovém hřišti.

Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům a zástupcům obce, kteří tyto aktivity finančně podporují.

 

Zájemci o členství ve Sboru dobrovolných hasičů (starší 15 let), nás mohou kontaktovat na tel. čísle 606 233 074.
 


 

 


 


 

Dnes je: 22.04.2018

Svátek slaví: Evženie

Aktuality

Veřejná vyhláška Oznámení zahájení stavebního řízení
více
Hromadné očkování
více
Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou
více
Oznámení pokračování řízení o povolení odstranění stavby veřejnou vyhláškou
více
Oznámení-výzva účastníkům k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí- Veřejná vyhláška
více
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
více
Zápis do Mateřské školy Staré Hodějovice dne 10.5.2018 od 11:00 do 16:00 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 4.4.2018 v 19.30 hodin
více
Závěrečný účet obce za rok 2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018
více
Výroční Zpráva za rok 2017
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Staré Hodějovice
více
Rozpočtové opatření č.2/2018
více
Veřejná vyhláška
více
Termín zasedání zastupitelstva: 14.2.2018 v 19:30 hodin
více
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2018 pro obec Staré Hodějovice
více
Rozpis svozu bioodpadu rok 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Nové známky na popelnice
více
Obecně závazná vyhláška č.4/2017
více
Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o místním poplatku za provoz shromažďování,sběru,přepravy,třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška č.2/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
více
Obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku ze psů
více
Programová dotace podle §10,zák. 250/2000 Sb.
více
Rozpočet obce Staré Hodějovice na rok 2018
více
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Staré Hodějovice
více
Rozpočet MŠ Staré Hodějovice na rok 2018
více
Rozpočtové opatření č.12/2017
více
Návrh rozpočtu obce na rok 2018
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ
více
Návrh rozpočtu MŠ Staré Hodějovice rok 2018
více
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
více
Oznámení společného jednání o návrhu změny podmínek ochranného pásma vodního zdroje Vidov
více
Záměr zřízení věcného břemena
více
Záměr zřízení věcného břemena-služebnosti
více
Upozornění vlastníkům nemovitostí na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočtové opatření č.10/2017
více
Rozpočtové opatření č.9/2017
více
Zápis č. 6 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 30.08.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva: 30.08.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtové opatření č.8/2017
více
Pronájmy pozemků, Věcná břemena na pozemky
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Zápis č.5 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 21.06.2017 od 19:30 hodin
více
Termín zasedání zastupitelstva - 21.6.2017 v 19:30 hodin
více
Rozpočtová změna č.6/2017
více
Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice, konaného dne 17.5.2017
více
Veřejná vyhláška-dálnice D3, změna č.2
více
Termín zasedání Zastupitelstva: 17.05.2017 v 19:30 hodin
více
Veřejná vyhláška dálnice D3 - změna č. 1
více
Rozpočtová změna č.5/2017
více
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Staré Hodějovice konaného dne 13.4.2017
více
Rozpočtové opatření č.4/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/17
více
Záměr prodeje pozemku
více
Rozpočet Mateřské školy na rok 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3/2017
více
Výroční zpráva obce za rok 2016
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 15.3.2017
více
Závěrečný účet obce za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2016
více
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2017
více
Rozpočet na rok 2017 Mateřské školy
více
Veřejná vyhláška informace D3
více
Veřejná vyhláška D3
více
Rozpočtové opatření č. 2/2017
více
Rozpočtové opatření č.1/2017
více
Záměr prodeje pozemku
více
Zápis č.1/2017 ze dne 8.2.2017
více
Návrh rozpočtového opatření č.2/2017
více
Nařízení - ptačí chřipka
více
Termín zasedání zastupitelstva dne 8.2.2016 v 19,30 hod.
více
ZTV Staré Hodějovice - Krátká ulice
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2020
více
Schválený rozpočet obce na rok 2017
více
Obecně závazná vyhláška č. 3
více
Záměr prodeje pozemků
více
Záměr prodeje pozemků
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - veř.prostranství- č.2.2016
více
Obecní vyhláška o místních poplatcích - poplatek za psy-č.1.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace SDH
více
Zápis č.9 ze zasedání Zastupitelstva dne 14.12.2016
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Příspěvek občanům na ekologické topení
více
Smlouva o službách s Dopravním podnikem-rok 2016
více
Doprava nemocných
více

Vážení občané,
odchyt volně pobíhajících zvířat zajišťuje firma Vladimír Kössl, Novohradská 146, České Budějovice
tel. 777 214 680. O volně pobíhajícím nebo ztraceném psu informujte OÚ ( tel.387240345 ).

O  zatoulaných psech se informujte také na čísle pana Kössla.

Anketa